Život každého človeka je zavalený množstvom informácií a udalostí, ktoré vplývajú na jeho každodennú existenciu, životný štandard a tiež istoty. Mať možnosť obrátiť sa na niekoho, kto mu pomôže a poradí ako najlepšie zvládnuť svoje rodinné alebo firemné financie je darom. Tak, ako mať rodinného lekára, daňového poradcu či právnika. Spoločnosť Balington Cosulting je takým partnerom, ktorému záleží na budúcnosti a úspechu každého klienta, partnera aj firmy.

SLUŽBY

KONTAKT

PARTNERSKÁ ZÓNA

Sme členom AFISP a hlásime sa k jej etickému kódexu, teda k morálnym princípom správania sa v záujme ochrany našich klientov. AFISP – Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov – združuje a reprezentuje viacero spoločností z oblasti finančného sprostredkovania.